למה לא מוצאים שום דבר בבית הזה

פרק 14- איך בלגן ועומס במרחב משפיע על הקשב והריכוז